Cud dziś niesłychany

 

F            d               C                       d C

Cud dziś niesłychany pod słońcem się staje,

F             d          C                       C
Bóg Syna Swojego na grzeszny świat daje,

F                    C            a                      B
By podźwignął powalony lud w nieszczęściu pogrążony,

[g……………………….g d] [ g d A  d] Zniósł więzy grzechowe, kary Adamowe.

Uboga Panienka, lecz w cnoty obfita,
Króla niebieskiego w Betleemie wita,
Bez przepychu Go powija, cała czysta, cna Marya,
W żłobie Tego składa, co królami włada.

Nie możesz się zdobyć na Królewskie dary,
Lecz w dowód wdzięczności przyjmij serc ofiary,
Które z pokorą składamy, wyśpiewując z Aniołami:
Chwała z wysokości Bogu na niskości.

Ukryłeś się, Panie, w Twem śmiertelnem ciele,
Milcząc w niemowlęctwie, czynisz dla nas wiele,
Kruszysz berła, spychasz z tronu nieprzyjaciół tego plonu,
By Twe ramię sławił, światłość z nieba zjawił.