Duch i Ogień (Panie nie jestem godzien)

F                            F    B     d7       a               B
Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie,
g                       d C    d                  C
ale powiedz tylko słowo i uzdrów duszę moją.

C                              d
1.W tym chlebie żyje ukryty Duch,
C                           F
który nie może być spożyty.

W tym winie płonie ogień,

który nie może być wypity.

2. Duch w Twoim chlebie, Ogień w Twym winie,
Są wielkimi cudami jakie przyjmują nasze usta.
Pan zstąpił na ziemię, czyniąc nas nowym stworzeniem,
Niech na wzór Aniołów Ogień i Duch nas wypełnią.

4. Me serce Panie jest pełne z nadmiaru Twych dobrodziejstw.
Zatrzymaj przeto łask swych strumień.
Zachowaj je w swoim skarbcu,
By mi ich kiedyś znowu udzielić.