Duch Pański nade mną

Ref. Duch Pański nade mną, * namaścił i posłał mnie, * bym głosił Ewangelię, * niewidomym przejrzenie.

1. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą * i Jego ramię dzierży władzę. * Oto z Nim idzie Jego nagroda, * a przed Nim Jego zapłata.
2. Pan Bóg zawsze prowadzić Cię będzie, * nasyci duszę Twoją na pustkowiach. * Odmłodzi twoje kości, będziesz jak zroszony ogród * i jako źródło wody, co się nie wyczerpie.
3. Rozleję wody po spragnionej glebie * i zdroje po wyschniętej ziemi. * Przeleję ducha mego na twoich potomków * i błogosławieństwo moje na twe latorośle.
4. Słuchajcie narody Słowa Pańskiego, * głoście je na wyspach odległych i mówcie: * «Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi * i będzie czuwał, jak pasterz nad swym stadem!»

Ref.  e  A  A4  h e  A  e  A  G  A
Zwr.  AAAAA  ee  A e   A / A h A e A