Duchu miłości, Duchu uwielbienia

 

Duchu miłości, Duchu uwielbienia,
Duchu najświętszy, Duchu miłosierdzia.

Wołamy: Przyjdź, wylewaj się na nas
z przebitego Serca Jezusa!

na gitarę:

INTRO
|Dm Dm(#5) |Dm6 Dm(#5) | x2
Dm B C A7
Duchu mi-łości, Duchu uwielbi-enia,
Dm B A A7
Duchu naj-świętszy, Duchu miło-sierdzia.
INTRO -> Duchu …
F Gm F/A B Csus4 C A7
Wołamy: Przyjdź, wy-le-waj się na nas
Dm Dm/C B Gm Asus4 A A7
Z przebi-te-go Se-rca Je-zu sa!
F B C A7
Wołamy: Przyjdź, wy-lewaj się na nas
Dm Dm/C Gm A Dm
Z przebi-te-go Se-rca Je-zusa! (INTRO od razu)