Duchu Święty, Boże przyjdź

2 października, 2023
Duchu Święty, Boże przyjdź (Pobierz MP3)

Ref. Duchu Święty, Boże przyjdź, przybądź Duchu Światło,
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.

1. Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
Niech promienieje Twej chwały blask.

2. O! Świadku prawdziwy umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan!

3. Przyjdź Źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia,
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.

4. O, Duchu Radości, rozraduj Kościół,
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.

5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam.

6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż!