Duchu święty, Boże przyjdź

g d g F
Ref. Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło,
B F d g
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.
g d g d g
1.Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
F B F g d g
Niech promienieje Twej chwały blask.
2. Świadku prawdziwy umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan!
3.Przyjdź Źródło Nieba, przyjdź zdroju życia,
Bądź uzdrowieniem, moc sercom daj.
4. Duchu Radości, rozraduj nas,
Niech płynie z serca Baranka pieśń.
5.Daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Pana objawiaj nam.
6.Bądź tchnieniem życia, światła promieniem,
W Tobie jaśnieje Chrystusa Krzyż!