Duchu Święty,Boże przyjdź

 

Ref. Duchu Święty, Boże przyjdź, przybądź Duchu Światło,
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.

 

 1. Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
  Niech promienieje Twej chwały blask.
 2. O! Świadku prawdziwy umocnij nas,
  Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan!
 3. Przyjdź Źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia,
  Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.
 4. O, Duchu Radości, rozraduj Kościół,
  Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.
 5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
  Oblicze Chrystusa objawiaj nam.
 6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
  Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż!