Duchu Świety,przyjdź ( Mocni w Duchu)

 

1. Daj mi mądrość, abym Boga znał, przy Nim żył.      h fis G A
Daj mi rozum, abym Słowem Bożym karmił się.          h fis G A
Duchu Święty, Przyjacielu, do mnie przyjdź.                h fis G A
Całe życie dzisiaj składam w ręce Twe.                         h fis G A

Ref. Duchu Święty, przyjdź.                           D A G
Przyjdź, ogarnij duszę mą.                              D A G
Duchu Święty przyjdź.                                    D A G
I zawładnij całym mną.                                    h fis G

2. Służyć Tobie, dobry Boże, zawsze chcę.
Daj mi męstwo, bym pod krzyżem słuchał Cię.
Duchu Święty, siedem darów we mnie złóż.
Bym nie tęsknił już, nie błądził, nowe serce stwórz.

3. Potrzebuję Twojej rady na każdy dzień,
Jak mam żyć, by dzieckiem Bożym stawać się.
Duchu Święty, błagam, przyjdź, umocnij mnie.
Bym o Tobie świadczył, nigdy nie bał się.