Duchu Święty,Tchnienie Ojca

 

Duchu Święty, Tchnienie Ojca,   F   Bb

Dawco życia.                                   F

Duchu Święty,                                 F   Bb

Źródło wody żywej w nas.               F

 

Tak pragniemy Ciebie Panie,         d7   a Bb F/a

jak spękana ziemia deszczu,         Bb   F/a C   C#O

jak pustynia kropli wody,

Duchu, przyjdź. X2

 

Duchu Święty,                                     D Bb

Tyś Mądrością niezmierzoną.          D…

Duchu Święty,

Ty oświetlasz drogi nam.

 

I prowadzisz nas do domu,              d a Bb F/a

gdzie mieszkanie przed wiekami   Bb F/a C C#O

przygotował dla nas Ojciec,

Duchu, przyjdź. X3

 

Tak pragniemy Ciebie Panie,

jak spękana ziemia deszczu,

jak pustynia kropli wody,

Duchu, przyjdź.

 

Prowadź mnie, prowadź mnie….     F