Duchu wietrze

Duchu Wietrze tchnienie Ojca – slajd

 

Duchu wietrze, tchnienie Ojca (s. Sara)

Duchu Święty przyjdź! x2

 

Wylewaj się na nas

Wylewaj się na mnie

Wylewaj się na nas Duchu Święty!

 

 

O tajemniczy Płomieniu, Źródło miłości i prawdy,

Pocieszycielu strapionych, przyjdź do nas Duchu Najświętszy.

 

Ożywcza Roso w znużeniu, Ogniu wśród chłodu zwątpienia

i jasne Światło nadziei, przyjdź do nas Duchu Najświętszy.

 

Niech Twoja łaska przeniknie umysł i serce człowiecze,

gdy z całą mocą wołamy: przyjdź do nas Duchu Najświętszy.

 

Niech będzie chwała na wieki Ojcu, Synowi i Tobie,

a Ty odpowiedz wezwaniu: przyjdź do nas Duchu Najświętszy!