Dzięki Ci, Panie za Ciało Twe i Krew

Dzięki Ci Panie – slajd

Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię! (2x)

1 Chwalimy Cię, Wszechmocny, za dary Twe nieskończone,
Za Ciało i Twoją Krew.
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni,
Kiedy do Twego stołu się zbliżamy.

2 Przebacz, żeś hojny i wierny,
Uwolnij z więzów grzechu,
Byśmy się odmienili
Przez tajemnice najświętsze.

3 Niechaj przestworem spłynie z gwiazd anioł Twój miły,
Oczyści i uleczy nasze serca i ciała,
Powiedzie, za sprawą tajemnicy, na same szczyty nieba,
A tu na ziemi ratuje obroną Twoją potężną.

4 Spojrzyj łaskawie, Stwórco, na nas znikomych i słabych.
Ocal, Dobry Pasterzu, owce na swojej łące.
Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi
I wzmacniasz już na zawsze, siebie dając nam, Panie.

5 Spraw to, Ojcze Wszechmocny, w dobroci swej niezmiernej,
Byśmy się stali jedno
Z Tobą, Chrystusem i Duchem.
Ty, coś w Trójcy jedyny.

Dzięki Ci Panie nuty