Dzisiaj w Betlejem

 

DZISIAJ W BETLEJEM

D        A7          D   A7          D             e  A7
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Bet1ejem, wesoła nowina.
D A7       D             A7        D           e  A7
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
A         D                      A                    D
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, Króle witają,
D G H7 e A7 D
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty, Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi…

3.Choć w stajeneczce, Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce, ludzi
oswobodzi.
Chrystus się rodzi…

4.I trzej Królowie, i Trzej Królowie, od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu, kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi…