Emmanuel

 

1. Zza horyzontu wielka światłość wciela się w historię   E H
i zwyciężając mroki czasu staje się Pamiątką.             A H
Oświecając nasze życie jasno nam objawia:                 E H
że tylko poszukując Prawdy życie ma sens.                 A H E

Ścieżkami świata, po śladach wiary, przybywamy do Rzymu,  E H
by tam usłyszeć echo Słowa, które wciąż rozbrzmiewa.      A c#
To rzymskie mury, to rzymskie niebo przekazują światu:    E H
że żyje On – prawdziwy Człowiek, Chrystus wśród nas.      A H

I my z Nim: objęci Jego światłem, złączeni Jego krzyżem,  c# A f#
śpiewamy jednym głosem:                                   D/H

Ref.: Emanuel, Emanuel, Emanuel                           E H A H
Emanuel, Emanuel.

2. Z miasta, w którym dla miłości wiele krwi przelano,
Które zmieniło obraz świata ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana, umacniamy wiarę;
żywe Słowo nas odnawia i wzrasta w nas.
I my z Nim…

3. Ten wielki dar samego Boga, to Chrystus – Syn Jego
i cała ludzkość odnowiona i w Nim wybawiona.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, On jest Chlebem Życia
i wszystkim ludziom – swoim braciom On daje się.
I my z Nim…

4. Śmierć pokonana, wygrało życie, Pascha w całym świecie;
powiew wiatru w każdym sercu: Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki Kościół – swą Wybrankę,
pod czujnym okiem Maryi Panny, wspólnotę serc.
I my z Nim…

5. I oto my jako dłużnicy historii stuleci,
wielu istnień dla miłości, świętych, co wierzyli;
ludzi, co za wielką cenę uczyli nas latać;
tych, co wieki przemieniali jak Chrystus Pan.
I my z Nim…

6. Nadeszła już godzina wiosny, czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra, „dziś” jest darem – przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe, serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi nowości czas.
I my z Nim…