Gdy się Chrystus rodzi

2 października, 2023
 

C F C a d G7 C
1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
C F C a d G7 C
ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
G C G C
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
C A7 F d G7 E7 a C F d G7 C
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
Gloria…

3. O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,
powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,
Gloria…

4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
w pieluszki powite, w żłobie położone;
oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski.
Gloria…