Gdybym przechodził przez ciemną doliną

 

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę |g| g C|
zła nie ulęknę się  |g F|
w każdą noc i dzień | fmoll |
Pan prowadzi mnie | A7 | d |
wiedzie na łąki | g |
gdzie odpocząć chce |g  d|
Drogę swą wskazuje mi  2x  |F C | A7 |
Pan jest Pasterzem mym 2x  |d | d |