Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Gdzie miłość wzajemna i dobroć – nuty

Gdzie miłość wzajemna i dobroć – slajd

Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.

1. Zgromadziła nas tu miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga, z czystego serca miłujmy się nawzajem.

Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.

3. Skoro się wszyscy tu gromadzimy Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, A pośrodku nas niech będzie Chrystus.

Ref.: Gdzie miłość …

5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, Razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.
6. To będzie naszą radością czystą i bez granic Przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Ref.: Gdzie miłość …