Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!

Gloria in excelsis Deo – nuty

Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria! C e F G /G h C D
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię C /G
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię e /h
Dzięki Ci składamy F /C
Bo wielka jest chwała Twoja G /D
Panie Boże, Królu Nieba C /G
Boże Ojcze Wszechmogący e /h
Panie Synu Jednorodzony F /C
Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste! G F G /D C D

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca C e /G h
Który gładzisz grzechy świata F /C
Zmiłuj się nad nami G /D
Który gładzisz grzechy świata C /G
Przyjm błaganie nasze e /h
Który siedzisz po prawicy Ojca F /C
Zmiłuj się nad nami! G /D
Albowiem tylko Tyś jest Święty C /G
Tylko Tyś jest Panem e /h
Tylko Tyś Najwyższy F /C
Jezu Chryste z Duchem Świętym G F /D C
W chwale Boga Ojca G /D
Amen, Amen, Amen, Amen! C e F G /G h C D
Amen C /G