Gloria in excelsis Deo

 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!              C e F G  /G h C D

Chwalimy Cię, błogosławimy Cię                                C         /G
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię                                   e          /h
Dzięki Ci składamy                                                     F          /C
Bo wielka jest chwała Twoja                           G         /D
Panie Boże, Królu Nieba                                            C         /G
Boże Ojcze Wszechmogący                            e          /h
Panie Synu Jednorodzony                                           F          /C
Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste!        G F G  /D C D

 

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca            C e      /G h
Który gładzisz grzechy świata              F          /C
Zmiłuj się nad nami                                          G         /D
Który gładzisz grzechy świata              C         /G
Przyjm błaganie nasze                          e          /h
Który siedzisz po prawicy Ojca                       F          /C
Zmiłuj się nad nami!                             G         /D

Albowiem tylko Tyś jest Święty                       C                /G
Tylko Tyś jest Panem                          e                 /h
Tylko Tyś Najwyższy                          F                 /C
Jezu Chryste z Duchem Świętym                     G F             /D C
W chwale Boga Ojca                          G                /D
Amen, Amen, Amen, Amen!                C e F G     /G h C D
Amen                                                              C                /G