Gloria

 

Gloria, gloria, zawołajmy,
gloria, gloria zaśpiewajmy.
Chwała bądź na wysokości,
a pokój ludziom w niskości,
pokój ludziom w niskości.

2. Pokłon złóżmy z pasterzami,
nućmy zgodnie z Aniołami:
Chwała bądź…

3. Adorujmy wcielonego
Syna Boga przedwiecznego:
Chwała bądź…

4. Całym sercem się radujmy,
z całej duszy wyśpiewujmy:
a pokój ludziom w niskości,
pokój ludziom na ziemi.