Hej, Jezu, Królem Tyś!

 

Hej, Jezu, Królem Tyś F B F

Twe życie moim jest, F B C

będę sławił cały dzień F B F

drogi i zamysły Twe. F B F

Hej, Jezu, Panem Tyś,

chcę słuchać Twoich słów,

Twe Królestwo ujrzeć chcę,

wola Twa niech spełni się.

Chwała Barankowi, cześć, G C G

weź mnie do ziemi swej. G C D

Zwyciężymy w imię Twe, G C G

ogłosimy rządy Twe. G C G

Hej, o hej, o Lwie Judy, A D A

jak potężnym jesteś Ty, A D E

hej, o hej, o Lwie Judy, A D A

jak wspaniałym jesteś Ty. A D A