Hej, w Dzień Narodzenia

 

 Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego:
|: Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.
Hej kolęda! Kolęda! 😐
Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
w żłobie położyła małe Pacholątko.
|: Pasterze śpiewają, na multankach grają.
Hej kolęda! Kolęda! 😐
Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
zaraz do Betlejem czem prędzej bieżeli.
|: Witając Dzieciątko, małe Pacholątko.
Hej kolę
da! Kolęda! 😐
Kuba nieboraczek nierychło przybieżał,
śpieszno bardzo było, wszystkiego odbieżał.
|: Panu nie miał co dać, kazali mu śpiewać.
Hej kolęda! Kolęda! 😐
Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego,
że się Józef stary przestraszył od niego,
|: już uciekać myśli, ale drudzy przyszli.
Hej kolęda! Kolęda! 😐
Mówi mu Staruszek: nie śpiewaj tak pięknie,
bo się głosu twego Dzieciątko przelęknie,
|: lepiej Mu zagrajcie, Panu chwałę dajcie.
Hej kolęda! Kolęda