Idźcie na cały świat

Idźcie na cały świat – nuty

Idźcie na cały świat – slajd

e    C       D     C     G   a       G   e     a D

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.

1. Żniwo wprawdzie wielkie, e a e
Ale robotników mało. C D C D
Proście więc Pana żniwa, e a e
Żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. C D C D

2. Nie wyście Mnie wybrali
Ale Ja was wybrałem
I przeznaczyłem was na to,
Abyście szli i owoc przynosili.

3. To wam przykazuję,
Abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
Jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali.

4. Jak Ojciec Mnie posłał,
Tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego
I bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi.

5. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
I jakże pragnę, żeby on zapłonął.
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On będzie świadczył o Mnie.