Idźcie na cały świat

2 października, 2023

Idźcie na cały świat (nuty pdf)

 

e    C       D     C     G   a       G   e     a D

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
Nie wyście Mnie wybrali   e a e
Ale Ja was wybrałem         C D C D
I przeznaczyłem was na to,   e a e
Abyście szli i owoc przynosili. C D C D

 

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
Żniwo wprawdzie wielkie,
Ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa,
Żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
Nie wyście Mnie wybrali
Ale Ja was wybrałem
I przeznaczyłem was na to,
Abyście szli i owoc przynosili.

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
To wam przykazuję,
Abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
Jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali.

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
Jak Ojciec Mnie posłał,
Tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego
I bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi.

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
I jakże pragnę, żeby on zapłonął.
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On będzie świadczył o Mnie.

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.