Idzie mój Pan

 

Idzie mój Pan ( 2x)
On teraz biegnie , by spotkać mnie.
Mija góry, łąki , lasy ,
by komunii stał się cud
On chce chlebem nas nakarmić ,
by nasycić życia głód.