Ja wierzę, że to Jezus

 

Ja wierzę, że to Jezus, E A H7
wierzę, że on Synem Boga jest. E A H7
On zmarł i powstał aby żyć,
i za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz, A H7 E
On tu teraz jest, E A
stoi pośród nas, H7 E
ma moc nas teraz uzdrawiać,
uzdrowienia moc,
ma przebaczenia dar.