Jam nie godzien Panie tego coś mi dał

 

Jam nie godzien Panie tego coś mi dał      dBCFd  dCd
eCDGe
Tyś mnie tak biednego umiłować chciał
Nic nie mam swojego wszystko z ręki Twej
Ale mnie samego przyjąć chciej.

Jestem jak pył ziemi , który niesie wiatr
Jakby spadający z nieba w ziemię grad
Jestem jak rozbity przez wichurę dzban
Gdym z dala od Ciebie – Tyś mój Bóg i Pan.

Przeciw moim wrogom Ty mi dajesz moc
Z tobą mi nie straszna nawet śmierć i noc
Czuję ,żeś tu blisko , żeś mi pomóc chciał
Choć nie jestem godzien tego , coś mi dał.