Jeśli radość w sercu chcesz mieć

 

Jeśli radość w sercu chcesz mieć,
Radość , która wiecznie ma trwać,
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę ( x3)
I moc, głoś chwałę i moc !