Jesteś perłą w życiu mym

 

Ref. Jesteś perłą w życiu mym   E
Skarbem, który darmo jest  fis
Jezu kochać Cię chcę   A
Z całych moich sił  fis

1. Bo Ty nie zgasisz płomienia   A
Co dogasa i ledwie się tli   E
A trzcinę nadłamaną   A
Do życia wracasz znów  fis H
Mówisz do mnie: ”Żyj!    A
Ja ci daję życie swe”   fis
Pan mój i Bóg mój    A fis H

2. Teraz wiem, że choćbym upadał
Ty nie zwątpisz i podasz mi dłoń,
Bo miłość Twoja, Panie, od najwyższych wyższa gór
Jestem dzieckiem Twym
W niebie dom swój mam
Ojcze dziękuję Ci