Jezu Miłosierny

 

Jezu Miłosierny poślij swego Ducha,uczyń moje serce ogrodem dla Boga.