Jezu przemień mnie w Siebie

 

Jezu przemień mnie w Siebie D   h

swą miłość w serce me wlej   G A

Chcę nieść Twe miłosierdzie D h

Uczyń mnie narzędziem Twym G A