Jezu śliczny kwiecie

 

Jezu, śliczny kwiecie, zjawiony na świecie!

A czemuż się w zimie rodzisz,
Ciężki mróz na się przywodzisz,
Nie na ciepłem lecie, nie na ciepłem lecie?

Jezu niepojęty, czemu nie z panięty,
Nie w pałacu-ś jest złożony,
W lichej szopie narodzony
I między bydlęty, i między bydlęty?

Niewinny baranku, drżysz na gołem sianku,
Czem nie w złotej kolebeczce,
Czem nie w złotej kolebeczce,
Niewinny baranku, niewinny baranku?

Śliczna jak lilija, panienka Maryja,
Cała piękna jako róża,
Nie szuka pańskiego łoża,
W żłobeczku powija, w żłobeczku powija.

Anioł z nieba budzi najprzód prostych ludzi:
„Pastuszkowie, prędzej wstajcie,
W szopie Pana przywitajcie,
Co się dla was trudzi, co się dla was trudzi”.

Pastuszkowie mali prędko się zebrali,
To z muzyką, to z pieśniami,
To z różnymi ofiarami,
Panu cześć dawali, Panu cześć dawali.

O, Jezu kochany, nam z nieba zesłany,
Przez Twe święte Narodzenie
Daj szczęśliwe powodzenie,
Żywot pożądany, żywot pożądany.