Jezus daje nam zbawienie

1.Jezus daje nam zbawienie, d C A
Jezus daje pokój nam. d C A
Jemu składam dziękczynienie, d C A
Chwałę z serca mego dam. d C A

Ref.: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, F C A d
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. F C A d
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. F C A d
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. F C A d

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.