Jezus daje nam zbawienie

 

Jezus daje nam zbawienie, d C a
Jezus daje pokój nam. d C a
Jemu składam dziękczynienie, d C a
Chwałę z serca mego dam. d C a

Ref.: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, F C A d
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. F C A d
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. F C A d
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. F C A d

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.