Jezus jest pośród nas

 

Jezus jest pośród nas obecny tu Duchem Swym   d G C a
Wszystkich nas wzywa On – zbliżcie się!  2x d G C C7
Znów dotknij serc nasz Panie  F G C a
Napełń nas swym Duchem
Znów dotknij serc nasz Panie
Napełń nas.