Jezus jest tu

 

Jezus jest tu, Jezus jest tu,
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię,
Jezus jest tu!

Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas,
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię,
Pan jest wśród nas!

Bóg kocha nas, Bóg kocha nas,
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię,
Bóg kocha nas!