Jezus mój Pan i Bóg WMU

Jezus mój Pan i Bóg WMU (Jezus mój Pan i Bóg nagranie robocze)

 

Kap.II     D-Dur WMU

 

Jezus mój Pan i Bóg           C G a

Uwielbiać Go będę           F

Wysławiać z radością Go chcę   d G C

 

Dziękujcie Panu,bo jest dobry- łaska Jego na wieki

Niech mówi dom Izraela:- łaska Jego na wieki

Niech mówi dom Aarona:- łaska Jego na wieki

Niech mówią bojący się Pana:- łaska Jego na wieki

C                         F               C         C       G           C

 

Zawołałem w ucisku do Pana:- łaska Jego na wieki

Pan mnie wysłuchał i uwolnił:- łaska Jego na wieki

Pan jest ze mną- nie lękam się wcale:- łaska Jego na wieki

Cóż może uczynić mi człowiek?- łaska Jego na wieki

 

 

Okrzyki wybawienia I radości- łaska Jego na wieki

W namiotach ludzi sprawiedliwych- łaska Jego na wieki

Prawica Pańska moc okazuje- łaska Jego na wieki

prawica Pańska wzniesiona- łaska Jego na wieki

 

Stało się to przez Pana- łaska Jego na wieki

Cudem jest w naszych oczach- łaska Jego na wieki

Oto dzień,który Pan uczynił- łaska Jego na wieki

radujmy się zeń i weselmy!- łaska Jego na wieki

 

Jesteś moim Bogiem-dziękuję Ci- łaska Jego na wieki

Boże mój,chcę Ciebie wywyższać- łaska Jego na wieki

Wysławiajcie Pana,bo jest dobry- łaska Jego na wieki

bo łaska Jego na wieki – łaska Jego na wieki