Jezus, Najwyższe Imię

2 października, 2023

 

 

Jezus, Najwyższe Imię /D h
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju /e A
Emmanuel, Bóg jest z nami /D h
Odkupiciel, Słowo Żywota /e A D
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy /G D h
Jedyny Ojca Syn, Umiłowany /e A D7
Zgładził grzech, Baranek na wieki /G D h
Królów Król, panów Pan! / e A7 D