Jezus, Najwyższe Imię

 

Jezus, Najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota.