Każdy spragniony

Każdy spragniony – nuty

Każdy spragniony – slajd

Każdy spragniony i słaby dziś C e
Niech przyjdzie do źródła F
W wodzie życia zanurzy się d e F
Ból i cierpienie C
Niech odpłyną w dal e
W morzu miłości F
Serca uleczy dzisiaj Pan d e F
Panie Jezu przyjdź C F
Duchu Święty przyjdź C F