Kiedyś o Jezu, chodził po świecie

 

1. Kiedyś o Jezu, chodził po świecie,
Brałeś dziateczki w objęcia Swe,
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię:
Do serca Twego przytul i mnie.

2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty wielki Boże,
W żłóbku płakałeś nad światem złym,
Nie płacz Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim!

3. Ktoby u siebie dziecię przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię,
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!
Za to Cię kochać na wieki chcę!