Kocham Cię Panie

 

/: Kocham Cię, Panie kocham Cię /C a
Tyś jedynie Bogiem moim Panem moim jest :/ 2x /F F G4-3
Zmieniłeś życie me /d
Obmyłeś mnie Swą Krwią /e
Dałeś mi pokój Swój /F
Nazwałeś dzieckiem Swym /G
Uwielbiam Panie Cię /d
Wysławiam Imię Twe /e
Wznoszę swe ręce wzwyż /F
Tyś godzien chwały jest /G