Kościół to nie tylko dom

 

F C d g
1. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota,
C d g C
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.
a g C a g C d B F
Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota.
2. Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,
Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu,
Jedno serce, jedną duszę, tworząc jedność z wielu.
3. Kto się dzieli tym, co ma z potrzebującymi,
Ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi,
Jedno serce, jedną duszę, niebo czyni z ziemi. (ks. S. Ziemiański SJ)