Króla wznoszą się ramiona

Króla wznoszą się ramiona,
Tajemnica krzyża błyska:
Na nim życie śmiercią kona,
Lecz w, tej śmierci życie tryska.

2. Poranione ostrzem srogim,
Włóczni, co Mu bok przeszywa:
Aby nas pojednać z Bogiem,
Krwią i wodą hojnie spływa.

3. Już się spełnia wieczne słowo,
Pieśni, co ją Dawid śpiewa.
Głośną na świat cały mową,
Oto Bóg królował z drzewa.  

4. Drzewo piękne i świetlane,
Zdobne w cną purpurę Króla,
Z dostojnego pnia wybrane,
Święte członki niech otula.  

5. O szczęśliwe, bo ramiony Dzierżąc,
waży Boskie Ciało, Okup świata zawieszony,
I łup piekłu odebrano.  

6. Krzyżu bądźże pozdrowiony,
O nadziejo Ty jedyna! Dobrym łaski pomnóż plony,
Z grzesznych niech się zmyje wina.  

7. Trójco źródłem, coś żywota,
Ciebie świat niech sławi cały,
Przez Krzyż święty otwórz wrota,
Do zwycięstwa i do chwały.