Króla wznoszą się ramiona

1. Króla wznoszą się ramiona, d C
Tajemnica Krzyża błyska d C F g a
Na nim Życie śmiercią kona, F C a d
Lecz z tej śmierci życie tryska. g d C d

2. Poranione ostrzem srogim
Włóczni, co Mu bok przeszywa,
Aby nas pojednać z Bogiem
Krwią i wodą hojnie spływa.

3. Już się spełnia wieczne słowo
Pieśni, co ją Dawid śpiewa,
Głośny na świat cały mową:
Oto Bóg króluje z Drzewa.

4. Drzewo piękne i świetlane,
Zdobne w cną purpurę Króla,
Z dostojnego pnia wybrane,
Święte Członki niech otula.

5. O szczęśliwe, bo ramiony,
Dzierżąc, waży Boskie ciało
Okup świata zawieszony
I łup piekłu odebrało.

6. Krzyżu bądźże pozdrowiony,
O Nadziejo ty jedyna!
Dobrym łaski pomnóż plony,
Z grzesznych niech się zmyje wina.

7. Trójco, źródłem coś żywota,
Ciebie świat niech sławi cały,
Przez Krzyż Święty otwórz wrota
Do zwycięstwa i do chwały!