Krzew winny

2 października, 2023
 

       C                  G              a9
1.Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym
F            G7                G
Duchem płonącą jak ognisty krzak
C                        G                          a9
Niechaj  liście me nie zwiędną nigdy
F                         G7                   G
>Oczyść mnie i pozwól w sobie trwać.

a  F   G
Ref. Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc

Wyzwól mnie i nowe życie daj

Zasadź mnie nad płynącą żywą wodą

Uświęć mnie i naucz w sobie trwać .

2. Ty, którego miłuje dusza moja
Wskaż mi, gdzie pasiesz stada swe.
Ku źródłom wody żywej mnie poprowadź,
bym nie błąkał się szukając Cię.