Krzyżu Chrystusa

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, d g C A7 d
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! d g C A7 d
Gdzie Bóg, Król świata całego g C d C7 F
Dokonał życia swojego. d g C A7 d

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo!