Krzyżu Święty nade wszystko

Krzyżu Święty nade wszystko – nuty

Krzyżu Święty nade wszystko – slajd

d a C F a e
Krzyżu Święty, nade wszystko,

G d a G Ad
Drzewo przenajszlachetniejsze!

d C g d g a7
W żadnym lesie takie nie jest,

d a F G a7 d
Jedno, na którym sam Bóg jest.

C g d g a7
Słodkie Drzewo, słodkie gwoździe,

d a F G a7 d
Rozkoszny owoc nosiło.

2. Skłoń gałązki, Drzewo święte,
Ulżyj członkom tak rozpiętym.
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia.
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.

3. Tyś samo było dostojne
Nosić światowe Zbawienie,
Przez Cię przewóz jest naprawion,
Światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypływała.

4. W jasełkach leżąc, gdy płakał,
Już tam był wszystko oglądał,
Iż tak haniebnie umrzeć miał,
Gdy wszystek świat odkupić chciał.
W on czas między zwierzętami,
A teraz między łotrami.

5. Niesłychana to jest dobroć,
Za kogo na krzyżu umrzeć,
Któż to może dzisiaj zdziałać,
Za kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał,
Bo nas wiernie umiłował.

6. Nędzne by to serce było,
Co by dziś nie zapłakało,
Widząc Stworzyciela swego
Na krzyżu zawieszonego
Na słońcu upieczonego
Baranka Wielkanocnego.

7. Maryja Matka patrzała
Na członki, co powijała.
A powiwszy, całowała,
Z tego wielką radość miała.
Teraz je widzi sczerniałe,
Żyły, stawy w Nim porwane.

8. Nie był taki, ani będzie,
Żadnemu smutek na świecie,
Jaki czysta Panna miała,
W on czas, kiedy narzekała:
„Nędzna ja sierota dzisiaj,
Do kogóż ja się skłonić mam?”

9. „Jednegom Synaczka miała,
Com Go z nieba być poznała.
I tegom już postradała,
Jednom sama się została.
Ciężki ból cierpi me serce,
Od żalu mi się rozpaść chce”.

10. „W radościm Go porodziła,
Smutku żadnegom nie miała.
A teraz wszystkie boleści,
Dręczą mnie dziś bez litości.
Obymże ja to mogła mieć,
Żebym mogła teraz umrzeć.”