Kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie

g  d  g  c  g  c       Es                      GM  GM  F  D7           F MA  C MI  G MI
Kto odczuwa pragnienie niech
F   D
przyjdzie,
g  d  c  Es          F
Kto chce niech wody życia darmo
D
zaczerpnie
g   g   c  g
Kto odczuwa pragnienie niech
F      D
przyjdzie,
g  d  c                Es F        c g
Kto chce niech wody życia darmo zaczerpnie