Ludu kapłański

2 października, 2023

Ludu kapłański (Pobierz MP3)

ref.

Ludu Kapłański, Ludu Królewski,

Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,

Śpiewaj Twemu Panu

 

  1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca!

Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna,

Żywe Słowo Boga.

  1. Tobie śpiewamy, Jedyny Synu Maryi Panny!

Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,

Tyś nas przyszedł zbawić.

  1. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich!

Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu,

Cichy i pokorny.

  1. Tobie śpiewamy, Jedyny Pośredniku ludzkości!

Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,

Drogo nas wiodąca.

  1. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło dające laskę!

Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,

Żywa Wodo, Chryste.

  1. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany!

Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,

My Twe latorośle.

  1. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa!

Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz

Wszystkie owce Twoje.