Ludu, mój ludu

Ludu mój ludu – nuty

Ludu mój ludu – slajd

1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? E C H7 e
W czymem zasmucił, albo w czym zawinił? E C H7 e
Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, (D) G H7 e C D G H7
A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona. E H7 e H7 e

2. Ludu, mój ludu…
Jam cię wprowadził kraj miodem `płynący,
Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.

3. Ludu, mój ludu…
Jam ciebie szczepił, winnico wybrana,
A tyś Mnie octem poił, swego Pana.

4. Ludu, mój Ludu…
Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie,
A tyś mnie wydał na ukrzyżowanie.

5.Ludu, mój Ludu…
Jam Faraonów dał w odmęt bałwanów,
A tyś Mnie wydał książętom kapłanów.

6. Ludu, mój ludu…  -Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą,
A tyś mi włócznią bok otworzył srogą.

7. Ludu, mój ludu… – Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku,
Tys mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.

8. Ludu, mój ludu… – Jam ciebie karmił manny rozkoszami,
Tyś mi odpłacił policzkowaniami.

9. Ludu, mój ludu… – Jam ci ze skały dobył wodę zdrową,
A tyś mnie poił goryczą żółciową.