Mądrości, która

2 października, 2023

1. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz
Przybądź i naucz nas dróg roztropności
Wieczna mądrości!

2. O, Adonai! Wodzu Izraela,
coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela,
przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem,
z silnym ramieniem!

3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów,
zamilkną ludy na widok Twych cudów,
przybądź i pośpiesz, u żal się złej doli,
wybaw z niewoli!

4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże,
co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może!
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy
więźniów z ciemnicy!

5. O, wschodzie ranny! Światło wiekuiste,
sprawiedliwości słońce promieniste,
przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,
nędznych tysiące!

6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem,
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem,
przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony,
będzie zbawiony!

7. Emanuelu! Królu Prawodawco,
oczekiwanie narodów i Zbawco,
przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,
Boże, nasz Panie!

8.W czterotysięcznej utęsknienia nocy
patryarchowie, króle i prorocy
i naród wszystek takie głosy wznosił,
o Zbawcę prosził.

9. Też głosy wznosim dziś w kościele nowym,
w czteroniedzielnym czasie Adwentowym;
pamiętni skutków upadku ciężkiego Adamowego.

10.Ty,coś z szatańskiej wykupił nas ręki,
o Chryste, przyjmij cześć naszą i dzięki;
daj Twój obchodzić w czystości sumienia
dzień Narodzenia.